ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ του Αισχύλου

Ανοικτό Θέατρο Κολωνού Ιωαννίνων και Καπανέως, Αθήνα